Τάξη Μαθητή

Κύκλος
Α' ΚύκλοςΒ' Κύκλος

Επιθυμητή Ημέρα Μαθήματος

ΠαρασκευήΣάββατο
ΤρίτηΠαρασκευήΣάββατο

Ανέπτυξε τις δεξιότητες του 21ου αιώνα!

  • Επικοινωνία
  • Κριτική σκέψη
  • Συνεργατικότητα
  • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
  • Δημιουργικότητα