Από 6 εώς 16 ετών

Ανέπτυξε τις δεξιότητες του 21ου αιώνα!

  • Επικοινωνία
  • Κριτική σκέψη
  • Συνεργατικότητα
  • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
  • Δημιουργικότητα
0
Μαθήματα Ρομποτικής
0
Διαφορετικά Ρομπότ
0
Διαφορετικές Πίστες
0
Διαφορετικές Δραστηριότητες

Η Ρομποτική Αποτελεί τον Σύγχρονο Τρόπο Εκπαίδευσης

Η Ομάδα Μας

Οι πιστοποιημένοι Εκπαιδευτές της Ακαδημίας Ρομποτικής ΠΑ.ΜΑΚ. - ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ

ακολουθούν πιστά το δομημένο πρόγραμμα σπουδών της Ακαδημίας Ρομποτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

H Ακαδημία Ρομποτικής 

του ΠΑ.ΜΑΚ. εδρεύει στη Θέρμη από τον Σεπτέμβριο του 2018, παραδίδοντας μαθήματα Εκπαιδευτικής ρομποτικής από πιστοποιημένους Εκπαιδευτές της Ακαδημίας Ρομποτικής του ΠΑ.ΜΑΚ., οι οποίοι ακολουθούν πιστά το δομημένο πρόγραμμα σπουδών της Ακαδημίας Ρομποτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Play Video